WELCOME

Και ξαφνικά μπήκαν στον κύκλο οι Μαντινιείς. Κατόπιν σηκώθηκαν και μερικοί άλλοι από τους Αρκάδες, οι οποίοι αφού εξοπλίσθηκαν όσο μπορούσαν καλύτερα βάδιζαν με ρυθμό.
Ξενοφών

Εταιρεία Πελ. Σπουδών - ξενάγηση από τον Πέτρο Θέμελη στην αρχαία Μεσσήνη Print

Ἡ Ἑταιρεία Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, συνεχίζοντας τὴν παράδοσι διοργανώσεως ἐπιστημονικῶν συνεδρίων ὑψηλοῦ κύρους, ἐπραγματοποίησε στὴν Καλαμάτα μεταξὺ 8 καὶ 10 Ὀκτωβρίου 2010 καὶ ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοικήσεως Μεσσηνίας τὸ Δ΄ Διεθνὲς Συνέδριο Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν ἀφιερωμένο στὸν αεἴμνηστο Πρόεδρό της Τάσο Ἀθ. Γριτσόπουλο.  

            Ἀξίζει νὰ σημειωθῆ ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο Συνέδριο ποὺ πραγματοποιεῖ ἡ Ἑταιρεία μετὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ πολυαγαπημένου της Προέδρου Γριτσοπούλου. Πολλὰ συγχαρητήρια ἐκ μέρους ὅλων στὰ μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου. Ἀπεδείχθησαν ἄξιοι συνεχιστὲς τῆς βαριᾶς παρακαταθήκης ποὺ ἄφησε ὁ μεγάλος Δάσκαλος τῶν παλαιῶν καὶ νεώτερων μελῶν τῆς εὐρύτερης φιλολογικῆς κοινότητας.  Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δουλειᾶς τους λαμπρό.

             Ἐκλεκτά μέλη καὶ φίλοι τῆς Ἑταιρείας ἐπαρουσίασαν τὸ ἐρευνητικὸ τους ἔργο στοὺς Συνεδριακοὺς χώρους τοῦ πολυτελοῦς ξενοδοχείου « Elite Resort », ὅπου και κατέλυσαν. Ἡ παρουσία καταξιωμένων προσωπικοτήτων τοῦ χώρου τῶν Γραμμάτων καὶ ἡ ἄψογη φιλοξενία κράτησαν ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον στὰ δύο τμήματα τῶν Ἀρχαίων καὶ Βυζαντινών - Νεώτερων Χρόνων ἀντίστοιχα. Ἐξάλλου, οἱ συζητήσεις και ἡ ἀνταλλαγὴ ἐπιστημονικῶν ἀπόψεων συνεχίζονταν ἀδιάλειπτα στὰ ἐντευκτήρια τῶν συνεδριακῶν χώρων καὶ ἐλπίζουμε νὰ ἀποτελέσουν γόνιμη βάσι ἐπιστημονικῶν ἀναζητήσεων στὸ μέλλον ἀφοῦ ἡ ἐπιστημονικὴ πρόοδος βασίζεται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν ἀνταλλαγὴ ἰδεῶν καὶ ἀπόψεων μεταξὺ τῶν ἐρευνητῶν.  Ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα θὰ ἀναμένη, συνεπῶς, μὲ ἀνυπομονησία τὸν ἑπόμενο τόμο τῶν «Πελοποννησιακῶν», ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ φιλοξενήση στὶς σελίδες του τοὺς ἐρευνητικοὺς καρποὺς τῶν Συνέδρων προωθώντας τὸν ἐπιστημονικὸ προβληματισμό. 

            Ἡ Μεσσηνία, ὅμως, δὲν μᾶς μάγεψε μόνον μὲ τὸ σύγχρονό της πρόσωπο, ὅπως ἀποτυπώθηκε στὴν ζεστὴ φιλοξενία ποὺ ἐπέδειξε στὸ Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Ἑταιρείας καὶ στὸ φθινοπωρινὸ της τοπίο. Ἀκολουθώντας κι ἐμεῖς ὡς σύγχρονοι περιηγητὲς τὰ χνάρια τοῦ Παυσανία εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ ξεναγηθοῦμε στὴν ἀρχαία Μεσσήνη ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τῶν ἀνασκαφῶν, ἐδῶ καὶ εἰκοσιτέσσερα συναπτὰ ἔτη, τὸν ἀξιότιμο καθηγητή Πέτρο Θέμελη. Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πολυετῶν ἐργασιῶν κατέπληξε τοὺς παρευρισκομένους, ὅπως καὶ ὁ ξεναγός μας, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἀρχαία Μεσσήνη ἀποτελεῖ ἔργο ζωῆς. Ὁ δραστήριος ἀνασκαφέας καὶ πανεπιστημιακὸς ἔχει ἀποκαλύψει τὴν καλύτερα διατηρημένη ἑλληνιστικὴ πόλι στὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία ἀναστηλώνει ὑποδειγματικά. Ὅλα τὰ δημόσια καὶ ἱερὰ οἰκοδομήματα τῆς πόλεως ποὺ εἶδε καὶ περιέγραψε ὁ Παυσανίας στὴν Μεσσήνη, ὅταν τὴν ἐπισκέφθηκε στὰ χρόνια τοῦ Ἀντωνίνου τοῦ Σεβαστοῦ, ἔχουν ἔρθει στὸ φῶς.

            Κλείνοντας θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω προσωπικῶς τὴν Γενικὴ Γραμματέα τῆς Ἑταιρείας κα Ἰωάννα Γιανναροπούλου, ἡ ὁποία μὲ ἀγκάλιασε στοὺς κόλπους τῆς Ἑταιρείας, διευρύνοντας τους πνευματικοὺς μου ὁρίζοντες.

 

Μάρθα Ισαακίδη
Μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών

================================================================== 

Φωτογραφικό οδοιπορικό της Εταρείας Πελοποννησιακών Σπουδών στην αρχαία Μεσσήνη με ξεναγό τον καθηγητή αρχαιολογίας και ανασκαφέα της πόλης Πέτρο Θέμελη που θερμά ευχαριστούμε.

mes

mes_1

mes_2

mes_3

mes_4

mes_5

mes_6

mes_7

mes_8

mes_9

mes_10

mes_11

mes_12

mes_13


Arcadians
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010
 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.