WELCOME

Ο Νομός Αρκαδίας αποτελείται από τις επαρχίες Γορτυνίας -Κυνουρίας-Μαντινείας-Μεγαλοπόλεως.Έχει έκταση 4.419 τχ , 245 δημοτικά διαμερίσματα, 411 οικισμούς και 22 Δήμους .

Η' Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών Print
Υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού

Η’ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών

Κόρινθος, 26-28 Σεπτεμβρίου 2008 – αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου

Αφιέρωμα στην Αιώνια Κόρινθο για τα 150 χρόνια της νέας πόλεως

Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών    Δήμος Κορινθίων

Πρόγραμμα εργασιών

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
-- Σπύρος Ιακωβίδης, Ακαδημαϊκός
Αντιπρόεδρος:
-- Βασίλειος Πετράκος, Ακαδημαϊκός
Γεν. Γραμματεύς:
-- Τάσος Γριτσόπουλος, Πρόεδρος Ετ. Πελ. Σπουδών
Μέλη:
-- Ιωάννα Γιανναροπούλου, Γεν. Γραμμα. Ετ. Πελ. Σπουδών
-- Αθανάσιος Βερτσέτης, Καθηγ. Πανεπιστημίου
-- Νικόλαος Πιέρρος, Πολ. Μηχανικός
-- Γεώργιος Φαρμάκης, Αντιδήμαρχος Κορινθίων
-- Ελένη Κυριακοπούλου, Νομικός

Τοπική Επιτροπή:
-- Νικόλαος Ταγαράς, Νομάρχης Κορινθίας
-- Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων
-- Δημήτριος Φλεβάρης, Πρ. Πνευμ. Κέντρου Κορινθίων
-- Γεώργιος Αδ. Αθουσάκης, Δικηγόρος

Εναρκτήρια Συνεδρία
Παρασκευή 26 σεπτεμβρίου 2008, ώρα 18.00 μμ.
Προεδρείον:
-- Σπύρος Ιακωβίδης, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος Συνεδρίου
-- Βασίλειος Χ. Πετράκος, Ακαδημαϊκός, Αντιπρόεδρος Συνεδρίου
-- Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, Πρ. Ετ. Πελοπ. Σπουδών

Αγιασμός
Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διανυσίου

Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, Χαιρετισμός προς το Συνέδριον
Ο Πρόεδρος της οργανώτριας Εταιρείας, Εισαγωγικά επί των στόχων του Συνεδρίου

Ανακοινώσεις
(διάρκεια ανακοινώσεως 15-20 λεπτά)

Σπύρος Ιακωβίδης, Ακαδημαικός: Μυκήναι – Κόρινθος
Mycenae Corinth.

Βασίλειος Χ. Πετράκος, Ακαδημαϊκός: Οι πρώτες ελληνικές αρχαιολογικές ανασκαφές στην Κόρινθο και στην περιοχή
The first Greek excavations in Corinth and the rest area.

Αθανάσιος Βερτσέτης, Καθ. Παν. Αθηνών: Κόρινθος, Ετυμολογική αναζήτησις του τοπωνυμίου
Corinth, etymological searching.
Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος: Ο Απόστολος Παύλος εις Κόρινθον (50-51 ή 51-52 μχ.)
Apostle Paul in Corinth (50-51 or 51-52 a.c).

Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος: Η Κόρινθος ως κέντρον διδασκαλίας και οργανώσεως του Χριστιανισμού
Corinth as center of teaching and organization of Christianity.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος: Πρώτη και Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολαί του Αποστόλου Παύλου
Apostle Pauls first and second epistle to the Corinthians.

Γιάννης Βαραλής, Λεκτ. Βυζ. Αρχ. Παν. Θεσσαλίας: Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Κορίνθου στην ύστερη αρχαιότητα (295-610 μ.χ)
The ecclesiastic architecture of Corinth at late antiquity (295-610 a.c.).

Συνεδρία Δευτέρα
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008, ώρα 10.00 πμ.
Προεδρείον
-- Διονύσιος Μαυρόγιαννης
-- Ελένη Κυριακοπούλου
-- Μαρία Μέξια

Ανακοινώσεις
(διάρκεια ανακοινώσεως 15-20 λεπτά)

Μαρία Μέξια, Αρχαιολόγος: Περιφερειακά Μουσεία και τοπικές κοινωνίες: Η περίπτωση του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου
Local museums and societies
The case of the Historical Folkloric Museum in Corinth.

Σεβαστή Καραχάλιου, Ιατρός: Ιατρικές σελίδες από την Κόρινθο του 20ου αιώνα
Medical pages from Corinth of the 20th century.

Παύλος Καράγιωργας, Συγγραφεύς – Σκηνοθέτης: Το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας»
The Corinthian Theatre «Vasilis Rotas».

Βλάσης Πυργάκης, Ιατρός: Η Στεφανιαία Νόσος στην Κορινθία
The coronal disease in Corinthia.

Παναγιώτης Ζάρας, Αντιστράτηγος, Δ/ντής ΔΙΣ/ΓΕΣ: Ιστορική διαδρομή του 6ου Συντάγματος Πεζικού με βάση το αρχείον Δ/νσεως Ιστορίας Στρατού
The history of the 6th Regiment of Army according to the archive of the Army’s History Department.

Ξενοφών Ηλίας, Εκπαιδευτικός: Το Ελληνικό Σχολείο της Κορίνθου από το 1858 έως 1861
Creek School of Corinth from 1858 till 1861.

Χρήστος Δημητρόπουλος, Οικονομολόγος: Οι εκ μετοικεσίας Πελοποννήσιοι στην Νέα Κόρινθο
Peloponnesians who have moved to New Corinth.

Συνεδρία Τρίτη
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008, ώρα 18.00 μμ.
Προεδρείον
-- Σπύρος Ιακωβίδης
-- Βασίλειος Χ. Πετράκος
-- Gay Sanders

Ανακοινώσεις
(διάρκεια ανακοινώσεως 15-20 λεπτά)

Dr. Gay Sanders, Δ/ντής Ανασκ. Αρχ. Κορίνθου: The archaeology of Corinth in the decades immediately before and after the Greek War of Independence
Η αρχαιολογία της Κορίνθου στις δεκαετίες αμέσως πρίν και μετά την Ελληνική Επανάσταση.

Dr. I. Tzonou Herbst, Αρχαιολόγος: The first city of Corinth: Investigations at Korakou 1915 – 2008
Η πρώτη πόλις της Κορίνθου. Έρευνες στου Κοράκου 1915 – 2008.

Στέφανος Ήμελλος, Καθ. Παν.: Μία αρχαία λαϊκή παράδοσις θρησκειολογικού περιεχομένου (η περίπτωσις του αγάλματος του στρατηγού Πελίχου)
An ancient Corinthian hierographic tradition (the case of the general Pelihosstatue.

Μιχάλης Κορδώσης, Καθ. Παν. Ιωαννίνων: Η μεσαιωνική Κόρινθος: Από την πρωτοβυζαντινή πόλη στο κάστρο των ύστερων βυζαντινών χρόνων
The medieval Corinth from the protobyzantine city to the late byzantine castle.

Dean Sakel, Καθ. Παν. Βοσπόρου: The Arabs’ raid on Corinth in the reign of Vasilios A’ and the byzantine chronicle tradition
Η επί Βασιλείου Ααραβική επιδρομή στην Κορινθία και η βυζαντινή χρονογραφική παράδοση
 
Τάσος Γριτσόπουλος, Πρ. Ετ. Πελοπ. Σπουδών: Η Κόρινθος κατά τους αιώνες της δουλείας
Corinth during the period of slavery.

Ιωάννα Γιανναροπούλου, τ. Δ/ντρια Δημ. Βιβλιοθ. Δημητσάνας: Ο πόλεμος κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως γύρω από τον Ακροκόρινθο
The war in Acrokorinthos during the Greek Revolution.

Γεώργιος Δημακόπουλος, Καθ. Παντείου: Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα του Νεοελληνικού Κράτους (1822)
Corinth, the first capital of the neo-Greek state.

Συνεδρία Τετάρτη
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2008, ώρα 10.30 πμ.
Προεδρείον
-- Σοφοκλής Δημητρακόπουλος
-- Απόστολος Παπαφωτίου
-- Ματθαίος Ανδρεάδης

Ανακοινώσεις
(διάρκεια ανακοινώσεως 15-20 λεπτά)

Σπύρος Νιχόπουλος, Επόπτης Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως: «Κορινθιακός Αστήρ», η πρώτη εφημερίδα της Κορίνθου
«Corinthian Aster», the first newspaper of Corinth.

Ιωάννης Μπουγάτσος, τ. Λυκειάρχης: Η Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου
The ecclesiastic School of Corinth.

Κων/νος Πανίτσας, Οικονομολόγος: Η κοινωνική και οικονομική πορεία της νέας πόλεως της Κορίνθου κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα με ιδιαίτερη έμφαση στους εμπορευόμενους τεχνίτες
The social and economical progress of Corinth at thw second half of 19th century, with emphasis on the traders and craftsmen.

Σοφοκλής Δημητρακόπουλος, τ. Λυκειάρχης: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός
The archbishop Damaskinos.

Διονύσης Μαυρόγιαννης, Καθ. Παν.: Όψεις του οικονομικού, κοινωνικοί και πολιτιστικού βίου της Νέας Κορίνθου
Aspects of the economic, social and cultural life of New Corinth.

Αρχιμανδρίτης Θεόκτιστος Κλουκίνας: Νεώτερα θρησκευτικά προσκυνήματα στη Μητρόπολη Κορίνθου.

Συνεδρία Πέμπτη (καταληκτήρια)
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2008, ώρα 18.00 μμ.
Προεδρείον
-- Αλέξανδρος Πνευματικός
-- Νίκος Δ. Πιέρρος
-- Αθανάσιος Βερτσέτης

Ανακοινώσεις
(διάρκεια ανακοινώσεως 15-20 λεπτά)

Ματθαίος Ανδρεάδης, Δικηγόρος – Συγγραφεύς: Η Κόρινθος πριν 100 χρόνια
Corinth 100 years ago.

Απόστολος Παπαφωτίου, Πολ. Μηχανικός: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην πόλη της Νέας Κορίνθου από την ίδρυσή της (1858)
Zoning and town planning of New Corinth since 1858.

Ξένια Χρυσάφη, Αρχιτέκτων: Ιδιωτικά και δημόσια κτίσματα στην Κόρινθο του 19ου και 20ου αιώνα
Private and public buildings in Corinth in 19th and 20th century.

Ελένη Κυριακοπούλου, Νομικός: Από την ιστορική οικογένεια της Κορίνθου: Οι απόγονοι του Θεοχαράκη Ρέντη
From the Historic family of Corinth, Theoharakis Rentis’ descendants.

Πέτρος Θωμαίδης, Δικηγόρος: Η χορωδία της Κορίνθου
The chorus of Corinth.

Νίκος Πιέρρος, Πολ. Μηχανικός: Γ. Δημητριάδης – Φάνης Σακελλαρίου, δύο κορυφαίοι Κορίνθιοι γλύπτες
G. Dimitriadis Fanis Sakellariou, two important Corinthians sculptors.

Νίκος Χαρκιολάκης, Αρχιτέκτων: Ο Καθεδρικός Ναός Αποστόλου Παύλου Κορίνθου
The Cathedral of Apostle Paul in Corinth.

Την καταληκτήρια Συνεδρία κλείνει το μικτόν χορωδιακό σχήμα Χορωδίας Κορίνθου και Χορωδίας Ο.Τ.Ε. με μουσική Ηλία Ανδριόπουλου πάνω σε στίχους από τις Ωδές του Ανδρέα Κάλβου.


Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών
Αθήνα  21 Σεπτεμβρίου 2008
 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.