WELCOME
Οι Αρκαδικοί θρύλοι έκαναν τον είρωνα Λουκιανό να διατυπώσει τον δηλητηριώδη υπαινιγμό. "Πολλή δ' η κατ' Αρκαδίαν μυθολογία, Δάφνηςφυγή, Καλλιστούς θηρίωσις, Κενταύρων παροικία και Πανός γοναί, Αλφειού έρως και ύφαλος αποδημία"  
Τα σκουπίδια της Αρκαδίας - μία πρόταση Print

Ανοικτή Επιστολή

1.  Η υπάρχουσα κατάσταση: Λανθασμένες επιλογές, Aδράνεια, Μετάθεση ευθυνών, Τέλμα και Αδιέξοδα
H
παράνομη διακίνηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ του νομού εντός και εκτός των ορίων της Αρκαδίας συνεχίζεται ενώ η «ώρα» (2008) με τα τσουχτερά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασε. Η αποκατάσταση των χωματερών (ΧΑΔΑ/ Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) εν πολλοίς ακόμη δεν έχει ξεκινήσει.

Στις αρχές του 2005 η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) με θεμελιακό συστατικό στοιχείο τη δημιουργία ΧΥΤΑ για το θάψιμο των σκουπιδιών. Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αρκαδίας (ΤΕΔΚΑ) ήταν σύμφωνη με το σχεδιασμό αυτό. Επρόκειτο για μία κάκιστη πολιτική απόφαση, διότι οι ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) αποτελούν, μετά τις ανεξέλεγκτες χωματερές, τη χειρότερη λύση από κάθε άποψη: Οικονομική, οικολογική και κοινωνική. Επιπλέον, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π 29407/3508/2002), η διάθεση αποβλήτων, που δεν έχουν υποστεί προηγουμένως επεξεργασία, σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής είναι παράνομη.

( Η επιλογή ΧΥΤΑ προσέκρουσε στις έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών στους Δήμους Βαλτετσίου και Σκυρίτιδας, στα όρια των οποίων προβλεπόταν η κατασκευή του ΧΥΤΑ Αρκαδίας. )

Για τους λόγους αυτούς καθώς και με βάση την πρότασή μας, την οποία σας εκθέτουμε και με την παρούσα επιστολή, θεωρούμε ότι το ΠΕΣΔΑ χρήζει άμεσης και ριζικής αναθεώρησης.

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αρκαδίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 2006 από τους ΟΤΑ Αρκαδίας (πλην του Δήμου Μεγαλόπολης, ο οποίος είναι και αυτός μέλος του Συνδέσμου από το 2007 ) για να υλοποιήσει στο νομό έργα, μέτρα και δράσεις με βάση το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, με αδιαφανείς και πλήρως ατεκμηρίωτες αποφάσεις, και με μεγάλα ερωτηματικά όσον αφορά τη νομιμότητά τους,  μεταξύ άλλων:

-- Είχε επιλέξει εμμέσως πλην σαφώς μέθοδο θερμικής επεξεργασίας  των αστικών απορριμμάτων του νομού,

-- Σκόπευε να αναθέσει τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων του νομού καθώς και την αποκατάσταση των χωματερών σε ιδιωτικό φορέα με δεσμευτικά για τους ΟΤΑ  συμβόλαια εικοσιπενταετούς (25 ετών) διάρκειας, με κόστος  δύο Ευρώ (2 €) ανά τετρ. μέτρο για κάθε νοικοκυριό και 8,90 € ανά τετρ. μέτρο για τις επιχειρήσεις κατ’ έτος, αρχής γενομένης από το τρέχον έτος 2007. Αυτό θα σήμαινε αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας κατά 150 – 400 % για τα νοικοκυριά, ανάλογα με τον κάθε ΟΤΑ!!!

Οι αποφάσεις αυτές ήταν και εξακολουθούν να είναι απαράδεκτες και γι’ αυτό απορριπτέες από κάθε πλευρά: α) Οικονομική, με εντελώς αναιτιολόγητο και δυσβάστακτο κόστος-χαράτσι για τους δημότες,  β) Περιβαλλοντική, με τη δημιουργία από την καύση ή άλλη μέθοδο θερμικής επεξεργασίας νέων προβλημάτων, π.χ. παραγωγής άκρως επικίνδυνων ουσιών-διοξινών κ.λπ.), γ) Ενεργειακή, αλλά και από το γεγονός ότι υλοποιούμενες θα υποθηκεύσουν για εικοσιπέντε τουλάχιστον χρόνια σε ιδιωτικά συμφέροντα τα δικαιώματα των ΟΤΑ και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους Δημότες. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν σημαντική καθυστέρηση στη λύση του προβλήματος και να οδηγήσουν στην επιβολή μακροχρονίων και δυσβάστακτων προστίμων από την Ε.Ε.

Οι μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας είναι εξ ορισμού καταστροφικές χρήσιμων και εν ανεπαρκεία διαθέσιμων υλικών (Πλαστικό, χαρτί  κ.λπ.), και ως εκ τούτου ασύμβατες με τους στόχους της ανάκτησης και της ανακύκλωσης αυτών των υλικών. Οι μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας χρειάζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά ως «καύσιμα», άρα λοιπόν δεν είναι συμπληρωματικές αλλά αντιθετικές με την ανακύκλωση. (Επομένως «δεν πάνε/ δεν χωράνε μαζί» με την ανακύκλωση). Για το λόγο αυτό κατατάσσονται χαμηλά στη σχετική ιεραρχία που έχει θεσπίσει η Ε.Ε.

Η εκλογή νέων οργάνων στους ΟΤΑ Αρκαδίας με τις τελευταίες εκλογές, καθώς και η εκλογή νέας Διοίκησης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων τη χρονιά που κλείνει, δεν συνοδεύτηκε από κανένα στην κυριολεξία βήμα επίλυσης του προβλήματος με συνέπεια την περαιτέρω όξυνση του προβλήματος και τη μεγέθυνση των αδιεξόδων.

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αρκαδίας δεν έπραξε ούτε καν το πρώτο κατά σειρά έργο που όφειλε να κάνει : Να αναθέσει ευθύς εξ αρχής με τη συγκρότησή του [ πριν από δύο περίπου χρόνια ], με διαφανείς διαδικασίες, την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης, η οποία θα είχε ως αντικείμενο :
α) τη διερεύνηση όλων των διαφόρων εφαρμοζόμενων μεθόδων διαχείρισης αστικών στερεών απορριμμάτων, μηδεμιάς όμως εξαιρουμένης συμπεριλαμβανομένης μεταξύ αυτών και αυτής που συχνά «ξεχνιέται», και η οποία επιγραμματικά αποδίδεται με τον τίτλο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ή από το τρίπτυχο: ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ( ΧΥΤΥ ),

β) Τη συγκριτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των εν λόγω μεθόδων από όλες τις πλευρές : οικονομική, κοινωνική, οικολογική, ενεργειακή, δημιουργίας απασχόλησης κ.λπ.

Με εφόδιο μία τέτοια μελέτη, τα δημ. συμβούλια των ΟΤΑ, τα μέλη και η διοίκηση του Συνδέσμου θα μπορούσαν να προβληματιστούν, να κατατοπιστούν, να συζητήσουν, να επιλέξουν συλλογικά κατεύθυνση και να επιτελούν ήδη έργο επί του πρακτέου. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε και χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

Μέχρι σήμερα η νέα Διοίκηση του Συνδέσμου δεν έχει δώσει κανένα δείγμα γραφής, για το πώς σκοπεύει να δράσει για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

2. Η μόνη οικονομικά συμφέρουσα, οικολογικά συμβατή και κοινωνικά αποδεκτή λύση : Η Εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων

Πρόκειται για την μόνη ενδεδειγμένη πρόταση για την επίλυση του προβλήματος, με κύριες συνιστώσες την Μείωση των απορριμμάτων, την Επαναχρησιμοποίηση των υλικών, τη Διαλογή των απορριμμάτων στην Πηγή, την Ανακύκλωση, τη Λιπασματοποίηση/ Κομποστοποίηση των ζυμώσιμων / των οργανικών απορριμμάτων, και την τελική διάθεση σε ΧΥΤΥ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ) μόνον και μόνον των εναπομενόντων απορριμμάτων που και λίγα είναι ( έως και κάτω από το 10 % κατά βάρος του συνόλου των παραγόμενων απορριμμάτων ) και ακίνδυνα.

Η εναλλακτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων παρουσιάζει ασύγκριτα πλεονεκτήματα σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων ( της μηχανικής διαλογής, της ταφής ή της καύσης ή της θερμικής επεξεργασίας, ή της βιολογικής ξήρανσης, ή της ενεργειακής αξιοποίησης ή της οποιασδήποτε άλλης μεθόδου  «βιομηχανοποίησης») από κάθε πλευρά: οικονομική, οικολογική, κοινωνική, από την άποψη της δημιουργίας απασχόλησης, από την πλευρά της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής όσο και εκείνη που προάγει υπεύθυνους καταναλωτές και ενεργούς πολίτες.

3.  ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΤΩΡΑ!

Κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Αρκαδία, όπου να μεταφέρονται και να αξιοποιούνται οδηγούμενα εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασιών από όλους τους ΟΤΑ του Νομού Αρκαδίας !

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) συσκευασιών κατασκευάζονται από την «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε» (ΕΕΑΑ Α.Ε., www.herrco.gr) με χρήματα των καταναλωτών  (δηλ. με χρήματα που πληρώνουμε κατά την αγορά προϊόντων καθημερινής χρήσης που είναι συσκευασμένα σε χαρτί, πλαστικό, γυαλί ή μεταλλικά υλικά), και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ΟΤΑ όσον αφορά τη συλλογή, μεταφορά και τελική διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου της ΕΕΑΑ Α.Ε., με ημερομηνία 7.3.2007, 337 ΟΤΑ ( περίπου το 1/3 των ΟΤΑ όλης της χώρας ) συνεργάζονται ήδη με την  ΕΕΑΑ Α.Ε. για την εφαρμογή δράσεων Διαλογής στην Πηγή – Ανακύκλωσης υλικών συσκευασιών. Προς τούτοις έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ήδη 12 ΚΔΑΥ σε όλη την Ελλάδα, ενώ για το 2007 ετοιμάζεται η λειτουργία ακόμη 2  ΚΔΑΥ. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργεί – από τα τέλη του 2005 – μέχρι σήμερα ένα και μόνον ΚΔΑΥ, στην Καλαμάτα, του οποίου τις πόρτες κρατούσε κλειστές σημειωτέον μέχρι πρόσφατα, με αστείες δικαιολογίες, ο Δήμος Καλαμάτας  ( Το εν λόγω ΚΔΑΥ έχει σχεδιαστεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τουλάχιστον όλων των ΟΤΑ της Μεσσηνίας. Στο μεταξύ πρόσφατα ξεκίνησε και ο Δήμος Μεσσήνης να στέλνει ανακυκλώσιμα υλικά στο ΚΔΑΥ Καλαμάτας, ενώ άλλοι 9 γειτονικοί στην Καλαμάτα ΟΤΑ έχουν υπογράψει συμβάσεις με την ΕΕΑΑ Α.Ε., ώστε να ξεκινήσουν άμεσα και αυτοί ). Ο Δήμος Κορίνθου ξεκίνησε επίσης πρόσφατα δράσεις ανακύκλωσης υλικών συσκευασιών και μεταφέρει, σε συνεννόηση με την ΕΕΑΑ Α.Ε., τα συλλεγόμενα προϊόντα στο ΚΔΑΥ το οποίο λειτουργεί στον Ασπρόπυργο.

Στην Αρκαδία, κανένας ΟΤΑ δεν νοιάστηκε μέχρι τώρα στα σοβαρά να αξιοποιήσει την σημαντική αυτή δυνατότητα, ώστε χωρίς το παραμικρό επιπλέον κόστος για τους δημότες του, να μειώσει τα παραγόμενα σκουπίδια ανακυκλώνοντας το 30 % - 45 % κατά βάρος από αυτά.

Τους πρώτους μήνες της χρονιάς που διανύουμε, σε 4 τουλάχιστον Δήμους της Αρκαδίας (Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γόρτυνος, Δήμος Φαλαισίας, Δήμος Τεγέας) πάρθηκαν αποφάσεις από τα δημ. συμβούλιά τους για έναρξη δράσεων ανακύκλωσης υλικών συσκευασιών. Δυστυχώς, οι αποφάσεις αυτές έχουν μείνει μέχρι σήμερα στα χαρτιά.

Ο Δήμος Τρίπολης τοποθέτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης ξεχωριστούς κάδους και ξεκίνησε τη συλλογή χαρτιού – χαρτονιού από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Τεγέας έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο να μαζεύει χαρτόνι συσκευασιών, από βιοτεχνικές μονάδες, το οποίο το οδηγεί, όπως και ο Δήμος Τρίπολης, στην εταιρεία Τεχνοχάρτ που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί εδώ και δύο περίπου δεκαετίες στη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Οι εν λόγω δράσεις χαρακτηρίζονται: α) από το ότι δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό των αντίστοιχων ΟΤΑ, β) από αποσπασματικότητα και υποτονικότητα, και γ) από έλλειψη φροντίδας ( απουσιάζει δηλ. η συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών, όπως επίσης και ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας των εν λόγω δράσεων ).

Αναρρωτιέται κανείς :

-- Γιατί ο Δήμος Τρίπολης, ο Δήμος Τεγέας, αλλά και ο κάθε ΟΤΑ Αρκαδίας δεν έχουν ξεκινήσει ( πριν περισσότερα χρόνια ή από το 2005 ή από το 2006 ή μέχρι σήμερα ) δράσεις ανακύκλωσης χαρτιού από / με τα νοικοκυριά, με δεδομένα ότι : α) Ένας φορέας που θα τα δέχονταν είναι υπαρκτός και γνωστός ( η εταιρεία Τεχνοχάρτ στη ΒΙΠΕ Τρίπολης ), β) Σχετικές δράσεις όχι μόνον δεν θα αύξαναν τα τέλη αποκομιδής που πληρώνουν οι δημότες, αλλά θα τα μείωναν. Τι είναι εκείνο που τους εμποδίζει ;

-- Σε συζήτηση που είχε στις 24 Μαΐου στο δημαρχείο Τρίπολης ο κ. Σκουρλέτης, αρμόδιος εκ μέρους της ΕΕΑΑ Α.Ε., με τους δημάρχους Τρίπολης, Τεγέας και μερικών ακόμη ΟΤΑ Αρκαδίας, είχε ενημερώσει και προσκαλέσει με κάθε σαφήνεια τους παρευρισκόμενους δημάρχους : ότι η ΕΕΑΑ Α.Ε. είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει επένδυση στην Αρκαδία για την κατασκευή και λειτουργία ΚΔΑΥ, το οποίο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ανακύκλωσης υλικών των ΟΤΑ Αρκαδίας καθώς και γειτονικού νομού, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση των ΟΤΑ ή των δημοτών τους. Μοναδική προϋπόθεση : η εξεύρεση και διάθεση εκ μέρους τους έκτασης περί τα 10 στρέμματα, η οποία να είναι προσπελάσιμη και να διαθέτει δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

-- Ενημέρωσαν άραγε οι παρευρισκόμενοι τους συναδέλφους τους, το Σύνδεσμο, την / τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου γι΄αυτή τη συνάντηση ; Γιατί η ΕΕΑΑ Α.Ε. δεν έλαβε μέχρι σήμερα καμία απάντηση από κάποιον από τους παρευρισκόμενους ή από το Σύνδεσμο σχετικά με την παραπάνω πρότασή της ; Οπωσδήποτε, δεν θα μας έπειθε μία απάντηση σύμφωνα με την οποία υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης και διάθεσης από ( τους ) ΟΤΑ Αρκαδίας μιάς τέτοιας έκτασης. Θα στερούνταν κάθε πειστικότητας μία τέτοια απάντηση, διότι : α) Της λείπει το τεκμήριο της πράξης ( δεν αναζητήθηκε τέτοια έκταση από κανέναν ΟΤΑ του νομού ), β) Αν είναι αδύνατο να βρεθεί και να διατεθεί ένα γήπεδο (είτε στη ΒΙΠΕ είτε σε δημόσια δασική έκταση είτε οπουδήποτε αλλού εντός Αρκαδίας) για την εγκατάσταση ενός ΚΔΑΥ ( δηλ. μιάς καθόλα οικολογικά και κοινωνικά συμβατής επένδυσης ), τότε πως θα καταστεί δυνατή η εξεύρεση και διάθεση μιάς έκτασης για την υλοποίηση μιάς πανάκριβης και περιβαλλοντικά επιβαρύνουσας μονάδας «βιομηχανικής» διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων του νομού; Γιατί οι ΟΤΑ και ο Σύνδεσμος εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια δεν  αναλαμβάνουν καμία ουσιαστική πρωτοβουλία για την ανέξοδη δημιουργία και τη λειτουργία ΚΔΑΥ στην Αρκαδία, ώστε, αντί να αυξάνουν, να μειώνουν και τον όγκο των σκουπιδιών και την οικονομική επιβάρυνση των δημοτών ;

Να λοιπόν μία πρώτη πρόκληση για τη νέα Διοίκηση του Ενιαίου Συνδέσμου:

Να αποφασίσει ο Σύνδεσμος, και σε συνεργασία με ην ΕΕΑΑ Α.Ε. να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί από αυτήν το συντομότερο δυνατό ΚΔΑΥ στην Αρκαδία, όπου να μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασιών που θα συλλέγονται από όλους τους ΟΤΑ του Νομού Αρκαδίας. Δεν πρόκειται να προκύπτει το παραμικρό επιπλέον κόστος για τους ΟΤΑ και τους δημότες τους. Με τον τρόπο αυτό οι ΟΤΑ μπορούν να απαλλαγούν από το 30 % - 45 % των απορριμμάτων τους, που μέχρι σήμερα αποτελούν μεγάλο περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα για ολόκληρο το νομό Αρκαδίας.

Η νέα ηγεσία του Συνδέσμου, οι δήμαρχοι και εκπρόσωποι των ΟΤΑ του νομού δεν έχουν παρά να Αναλάβουν  Πρωτοβουλίες επί του προκειμένου και Να Τολμήσουν.

4.  ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ, ΤΩΡΑ!

Τα Αποφάγια και τα Οργανικά να κατευθύνονται πλέον όχι στους κάδους, αλλά στους κήπους και στα χωράφια !

Το 60 - 45 % κατά βάρος των απορριμμάτων που δημιουργούμε στις πόλεις και στα χωριά αποτελούνται από αποφάγια και οργανικά.

Οι ΟΤΑ του νομού όφειλαν και μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει τις προαναφερόμενες δράσεις ήδη κατά τα προηγούμενα τουλάχιστον τρία χρόνια. Το όφελος για τους δημότες, τις τοπικές κοινωνίες και για τους δημότες θα ήταν / θα είναι πολύπλευρο.

Να λοιπόν μία δεύτερη πρόκληση, να μία επιπλέον συμπληρωματική όσο και ουσιώδης λύση του «γόρδιου δεσμού» της διαχείρισης των απορριμμάτων, κύριοι συμπολίτες του Ενιαίου Συνδέσμου και των ΟΤΑ του νομού: Τα αποφάγια και τα οργανικά να επιστρέφουν στο φυσικό περιβάλλον εντασσόμενα στους φυσικούς και φυσιολογικούς κύκλους χρήσης και αποσύνθεσης / μεταβολισμού.

Το οικονομικό κόστος του εγχειρήματος θα καλύψει τις μακροχρόνιες ανάγκες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης-ενεργοποίησης-συμμετοχής των δημοτών. Πρόκειται για χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τη μείωση του κόστους διαχείρισης με το σημερινό απαράδεκτο, παράνομο και πολλαπλά ζημιογόνο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Με τον τρόπο αυτό, το 60 % - 45 % των απορριμμάτων, όντας οργανικά και ζυμώσιμα, θα εκτρέπεται σταδιακά και θα οδηγείται όχι πλέον σε χωματερές, ρεματιές, χαράδρες και οπουδήποτε αλλού, αλλά στους κήπους και στους αγρούς.

Και όσον αφορά τα αποφάγια και τα οργανικά ενός μέρους και μόνον των νοικοκυριών που μένουν στην Τρίπολη, στη Μεγαλόπολη, στο Άστρος και στο Λεωνίδιο και τα οποία  νοικοκυριά δεν έχουν κήπο ή χωράφι πλησίον τους: οι οικείοι Δήμοι θα πρέπει να ξεκινήσουν δράσεις ξεχωριστής διαλογής σε τρίτο / ξεχωριστό κάδο για τα αποφάγια και τα οργανικά γενικότερα. Τα οργανικά θα οδηγούνται σε επιλεγμένη από τον κάθε ένα από τους προαναφερόμενους Δήμους έκταση, όπου με την επίβλεψη και τη φροντίδα ειδικευμένου προσωπικού θα μετατρέπονται σε χρήσιμο λίπασμα.

5.  ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΤΩΡΑ, και για τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά !

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες κ.ά. μπορούν επίσης να ανακυκλώνονται. Έχουν για το σκοπό αυτό δημιουργηθεί αντίστοιχες εταιρείες, υποδομές και συστήματα όπως στην περίπτωση των υλικών συσκευασίας.

Οι ΟΤΑ και ο Ενιαίος Σύνδεσμος οφείλουν να ενημερωθούν και να συνεργαστούν με τους αντίστοιχους της ΕΕΑΑ Α.Ε. φορείς, προκειμένου να ξεκινήσουν – χωρίς οικονομική επιβάρυνση δική τους ή των δημοτών τους – δράσεις ανακύκλωσης και για αυτά τα υλικά.

Και στο ζήτημα αυτό σημειώνουμε την πολύμηνη και πλήρως αδικαιολόγητη μέχρι σήμερα αδράνεια των ΟΤΑ και του Συνδέσμου. Πρόκειται για μία δράση που θα μπορούσε άνετα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση να έχει ήδη προ μηνών ξεκινήσει, ή, έστω, να ξεκινήσει ακόμη και αύριο, αρκεί να το θελήσουν οι ΟΤ / ο Σύνδεσμος.

6. Χώροι/ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)

Για όσο διάστημα η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι ΟΤΑ και οι Σύνδεσμοι εξακολουθούν να ξεκινούν με στόχο τη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), όπου θέλουν να οδηγήσουν, ευθέως ή εμμέσως, το σύνολο των αστικών στερεών απορριμμάτων (δηλ. σύμμεικτα απορρίμματα), χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό στην κατεύθυνση της Διαλογής στην Πηγή και της Ανακύκλωσης με την ευρύτερη έννοια, τόσο τα αδιέξοδα θα πολλαπλασιάζονται και θα αναζητούνται οι «μαγικές» - αλλά πανάκριβες για τους δημότες, περιβαλλοντικά επιζήμιες όσο και αναποτελεσματικές – λύσεις της ταφής ή της καύσης ή της θερμικής επεξεργασίας ή της μηχανικής διαλογής, ή της ενεργειακής αξιοποίησης ή της «βιομηχανοποίησης» !!!.

Για να βγούμε από το τέλμα και για να αποφευχθούν τέτοιες «μαγικές» λύσεις, ο Ενιαίος Σύνδεσμος οφείλει να αναλάβει τις παραπάνω πρωτοβουλίες και οι ΟΤΑ  του νομού να ξεκινήσουν επιτέλους να εργάζονται σοβαρά στις κατευθύνσεις της Διαλογής στην Πηγή όπως αυτές προαναφέρθηκαν. Τα απορρίμματα που θα απομένουν μετά τη διαλογή στην πηγή (σταδιακά λιγότερα και από το 10 % κατά βάρος του συνόλου των αστικών στερεών απορριμμάτων, τα οποία σημειωτέον θα είναι και αβλαβή) θα καταλήγουν σε νόμιμα λειτουργούντες ή σε κοινό για όλους τους ΟΤΑ του νομού ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων). Όσον αφορά στην εξεύρεση του κατάλληλου/ - ων χώρου/ - ων: με την προϋπόθεση ότι θα παραμεριστούν τα διάφορα προσχήματα, η διαδικασία – αποδεκτή από όλους – μπορεί να οδηγήσει άμεσα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με την αναζήτηση έκτασης για ΧΥΤΑ, η οποία – εκτός των άλλων – βαρύνεται και από τα προσχήματα που προσπαθούν να καλύψουν τον αμοιβαίο εμπαιγμό: «Έξω από την αυλή μου και ας είναι οπουδήποτε αλλού».

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της Πρότασής μας για την Εναλλακτική Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στην Αρκαδία, υπογραμμίζουμε και πάλι ότι παρουσιάζει από κάθε πλευρά πλεονεκτήματα συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης: οικονομικά, κοινωνικά, οικολογικά κ.λπ. Ειδικά από οικονομική άποψη, το κόστος μεθόδων θερμικής επεξεργασίας, βιολογικής ξήρανσης ή άλλων μεθόδων «βιομηχανοποίησης» είναι σαφώς μεγαλύτερο έως διπλάσιο ή και ακόμη μεγαλύτερο συγκρινόμενο με το κόστος της Εναλλακτικής διαχείρισης.

7. Ουσιαστική, συστηματική και μακροπρόθεσμη καμπάνια  των ΟΤΑ και του Συνδέσμου για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των δημοτών

Πρόκειται για συστατικό κομμάτι της Εναλλακτικής Διαχείρισης των απορριμμάτων. Η αποτελεσματική υλοποίησή της συμβαδίζει με την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Μόνον με αυτό τον τρόπο μπορούν να έχουν επιτυχία οι στόχοι της Μείωσης των Απορριμμάτων, της Επαναχρησιμοποίησης υλικών, της Ανακύκλωσης, της Λιπασματοποίησης/ Κομποστοποίησης και της λειτουργίας ΧΥΤΥ που να δέχεται μονοψήφιο ποσοστό υπολειμμάτων και μάλιστα αδρανών.

8. Τιμολογιακή Πολιτική: ο ρυπαίνων πληρώνει !

Εφόσον τα επόμενα χρόνια η πρόληψη – ανακύκλωση  είναι στρατηγικός στόχος, απαιτείται αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος τιμολόγησης. Η χρέωση των παραγωγών στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι ανάλογη με την παραγόμενη ποσότητα : να μειώνεται όσο αυξάνεται η συμμετοχή στην ανακύκλωση και ουσιαστικά να δίνονται κίνητρα για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των σκουπιδιών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι ΟΤΑ και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αρκαδίας όφειλαν ήδη και εξακολουθούν να οφείλουν, να απαιτήσουν και αυτοί από το ΥΠΕΧΩΔΕ να εγκαταλείψει την ισχύουσα μέχρι σήμερα  (!) τιμολόγηση σύμφωνα με τα τετραγωνικά της οικίας ή της επιχείρησης, και να δώσει νομοθετικά τη δυνατότητα στους ΟΤΑ και στους ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) να εφαρμόσουν εναλλακτικά συστήματα τιμολόγησης που θα βασίζονται στην αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» και θα εμπεριέχουν διακριτές χρεώσεις για τους πολίτες. Φυσικά, για να υπάρχει αποτέλεσμα, θα πρέπει η εφαρμογή των νέων μέτρων να συνοδεύεται από μηχανισμό υποστήριξης – ελέγχου και παρακολούθησης.    

9. Τολμήστε, και θα μας βρείτε στο πλευρό σας!

Η πρόσφατη εκλογή νέων οργάνων και υπευθύνων στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Αρκαδίας δίνει την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, για αποφάσεις, δράσεις και έργα που να χαρακτηρίζονται από εξοικονόμηση χρηματικών πόρων, οικολογική συμβατότητα και κοινωνική συμμετοχή – αποδοχή και χρησιμότητα.

Ως δημότες Αρκαδίας δηλώνουμε ότι :

-- Δεν πρόκειται να πληρώσουμε ούτε ένα λεπτό του Ευρώ «χαράτσι» για λύσεις της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο «βιομηχανοποίησης» των απορριμμάτων, οι οποίες είναι εις βάρος των οικονομιών μας, εις βάρος της υγείας μας, εις βάρος της πεμπτουσίας της δημοκρατίας, εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.

-- Θεωρούμε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος κοινωνικού συμφέροντος να αναζητούνται είτε εντός Ελλάδας είτε στο εξωτερικό «μαγικές»  λύσεις μηχανικής διαλογής, βιολογικής ξήρανσης, καύσης ή θερμικής επεξεργασίας ή «βιομηχανοποίησης» κ.λπ. των απορριμμάτων, μάλιστα  μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς κοινωνική διαβούλευση. Θα αντιταχθούμε με κάθε νόμιμο μέσο στην υλοποίηση αποφάσεων που θα κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.

-- Σε περίπτωση επιβολής προστίμων από την Ε.Ε. για τη μη επίλυση του σχετιζόμενων με τη διαχείριση των οικιακών στερεών αποβλήτων προβλημάτων σε ΟΤΑ του Νομού στους οποίους ζούμε, δεν θα αποδεχθούμε μετακύλυση των ποινών στις πλάτες των δημοτών άρα και στις δικές μας τις πλάτες. Απεναντίας, θα αγωνιστούμε, ώστε «τα σπασμένα» να τα πληρώσουν εκείνοι οι αρμόδιοι των ΟΤΑ, του Συνδέσμου κ.λπ. οι οποίοι με τις πράξεις τους ή με την παράλειψη πράξεών τους θα έχουν οδηγήσει στην κατάληξη της επιβολής των προστίμων.

-- Θα υποστηρίξουμε Πρωτοβουλίες και Δράσεις του Ενιαίου Συνδέσμου και των ΟΤΑ του νομού, οι οποίες βασίζονται στις προαναφερόμενες διαθέσιμες υποδομές της Εναλλακτικής Διαχείρισης ( τις οποίες χρηματοδοτούμε ήδη ως καταναλωτές ) και ακολουθούν την κατευθυντήρια γραμμή της Μείωσης των απορριμμάτων, της Επαναχρησιμοποίησης, της Διαλογής στην Πηγή, της Ανακύκλωσης, της Λιπασματοποίησης – Κομποστοποίησης, και της Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων τα οποία θα βαίνουν - όπως και ο βαθμός επικινδυνότητάς τους - διαρκώς μειούμενα.

-- Είμαστε στη διάθεση του Ενιαίου Συνδέσμου και των ΟΤΑ του νομού, ώστε – πέραν της συμβολής μας στις διαδικασίες της διαβούλευσης και του κοινωνικού διαλόγου – μέλη μας να παρέχουν, αμισθί / χωρίς αμοιβή, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

Πηγή: «Αρκάδων Κοινόν»

 
Arcadians
06 Ιουνίου 2008

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.