WELCOME
Στο Κοσμά της Κυνουρίας και στο κοντινό λόφο του "Προφήτη Ηλία" λέγεται ότι ο Λυκούργος έγραψε τους Νόμους του. Στο μέρος αυτό είχαν βρεθεί αγγεία κι' ενα αγαλματίδιο.
Τάσος Γριτσόπουλος - Βιογραφικό & Επιστημονικό Έργο Print

Ο Τάσος Γριτσόπουλος Γεννήθηκε στη Δημητσάνα τον Ιανουάριο του 1911. Τα έτη 1928-1932 σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1940 διορίστηκε επιμελητής αρχαιοτήτων Γορτυνίας και στη συνέχεια έφορος της νεοσύστατης τότε ενιαίας Υπηρεσίας με τίτλο «Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σχολής της Δημητσάνας, Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας». Το 1940 έλαβε μέρος στο έπος του 1940 ως έφεδρος ανθυπολοχαγός. Το 1949 ταξινόμησε το αρχείο Βλαχογιάννη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Το 1958 μετατάχθηκε στη Μέση Εκπαίδευση, στην οποία και έφτασε το 1967 στο βαθμό Γενικού Επιθεωρητή και Επόπτη Μέσης Εκπαίδευσης. Το 1962 υπηρέτησε στο Γυμνάσιο Δημητσάνας, ενώ παράλληλα διατηρούσε και τη θέση του εφόρου της Βιβλιοθήκης, άνευ αμοιβής. Τα χρόνια μεταξύ 1962-1968 υπηρέτησε σε διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια της Τριπόλεως, του Μοσχάτου, του Πειραιά, στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία. Το έτος 1966 ανακηρύχτηκε αριστούχος Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Το 1969 εκλέχτηκε στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα, ενώ λίγο αργότερα, στο αξίωμα του Προέδρου της Εταιρείας το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα.
     Η παρουσία του Τάσου Γριτσοπούλου στην Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, της επέφερε αίγλη, μεγάλη επιστημονική καταξίωση, κυρίως όμως διεθνή αναγνώριση. Όλα αυτά τα χρόνια, παρήγαγε σπουδαίο πνευματικό έργο το οποίο προώθησε προς όφελος όχι μόνο της Εταιρείας αλλά και της παγκόσμιας Επιστημονικής Κοινότητας. Στο επιστημονικό περιοδικό της εταιρείας «Πελοποννησιακά», εκδόθηκαν είκοσι έξι (26) τόμοι, στα «Πρακτικά των Επιστημονικών Συνεδρίων» Τοπικών και Διεθνών που διοργάνωσε όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία, εκδόθηκαν τριάντα πέντε (35) τόμοι, και στην «Επιστημονική Βιβλιοθήκη» της Εταιρείας, εκδόθηκαν δέκα πέντε (15) τόμοι.
     Εκτός αυτών, ο Τάσος Γριτσόπουλος, μετέχει ενεργά και στην Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, αρχικά ως Γενικός Γραμματέας και μετέπειτα Πρόεδρος της και διευθύνει το περιοδικό «Μνημοσύνη», που μέχρι τις μέρες μας έχει εκδώσει δέκα πέντε (15) τόμους. Ειδικά για το επιστημονικό αυτό περιοδικό, αναφέρουμε ότι, ερευνά τον ιστορικό βίο ολόκληρης της νεότερης Ελλάδας από την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τις μέρες μας, καλύπτοντας και τα ζητήματα του αλύτρωτου Ελληνισμού.
     Τέλος, ως Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ενώσεως Επιστημονικών Εταιρειών Ελλάδος, διευθύνει το περιοδικό «Επιστημονική Κυψέλη» και προάγει τις ιστορικές έρευνες της Ελλάδος.

Επιστημονικό Έργο

Αυτοτελή έργα του
-«Μονή Φιλοσόφου» 1960
-«Σχολή Δημητσάνης» 1962
-«Σχεδίασμα» (Συλλογή μελετημάτων) 1963
-«Μυστράς» 1966
-«Ορλωφικά» 1967
-«Πατριαρχική του Γένους Μεγάλη Σχολή» 1966 & 1971
-«Εισαγωγή εις στην Νέαν Ελληνικήν Λογοτεχνίαν» 1969
-«Η Ιστορία της Τριπολιτσάς» 1972 & 1976
-«Εκκλησιαστική Ιστορία και Χριστιανικά Μνημεία της Κορίνθίας τ. Α΄» 1973, (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών)
-«Ιστορία του Γερακίου» 1982
-«170 Γορτυνιακά Δημοτικά Τραγούδια» 1992
-«Τα χωριά του Φαλάνθου» 1994
-«Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν» 1996
-«Ιστορία της Γαστούνης» (τ. 1-2), 1998 & 1999
-«Μονή Αιμυαλών» (β έκδοση) 2000
-«Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου» 1998  

Μελέτες του που αναφέρονται στη γενέτειρά του Δημητσάνα
-«Η Βιβλιοθήκη Δημητσάνης» 1939
-«Ένα τραγούδι του Τσοπανάκου» 1940
-«Τα Κληροδοτήματα Δημητσάνης» 1946
-«Η παρά την Δημητσάναν μονή της Παναγίας της Αιμυαλούς» 1947 (β έκδοση 2000)
-«Θεοδώρητος Κριτής, μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, ο εκ Δημητσάνης» 1949
-«Νεόφυτος Καράκαλλος, μητροπολίτης Μονεμβασίας, ο εκ Δημητσάνης» 1950
-«Η Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης και Αργυροκάστρου» 1950
-«Πωλητήρια και άλλα έγγραφα της παρά την Δημητσάναν Μονής Φιλοσόφου» 1950
-«Ευεργετήριον γράμμα του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ προς τον Ηγούμενον δυο εν Μολδαβία μοναστηρίων, εν έτει 1819» 1951
-«Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνης» 1952
-«Κύριλλος Ανδρόνικος, μητροπολίτης Ξάνθης και είτα Δρύστας, ο εκ Δημητσάνης» 1952
-«Άνθιμος Καράκαλλος, επίσκοπος Μεθώνης, ο εκ Δημητσάνης, και η σωζομένη αλληλογραφία αυτού» 1953
-«Ο Στασινός της Άκοβας και η οικογένεια Λαμπαρδοπούλου της Δημητσάνης» 1953
-«Ναοί της Δημητσάνας» 1954
-«Μελέτη περί του βίου και ακολουθία του από Φιλιππουπόλεως οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου Α΄ του εκ Δημητσάνης, μετά -συμβολής εις την εκκλησιαστικήν ιστορία Φιλιππουπόλεως κατά τον ΙΖ΄ αιώνα» 1955
-«Σουλτανικόν φερμάνιον επί κληρονομικής διαφοράς της εν Γορτυνία μονής Αιμυαλούς» 1956
-«Ο εθνομάρτυς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ Δαλιβήρης, ο από Δράμας» 1958
-«Μια επιστολή του Καλ. Καστόρχη προς Γεράσιμον Παγώνη» 1958
-«Τέσσαρα πατριαρχικά έγγραφα αναφερόμενα εις μητρόπολιν Παλαιών Πατρών» 1959
-«Μητροπολίτης Αμυκλών και Τριπολιτζάς Δανιήλ Παναγιωτόπουλος» 1960
-«Μονή Φιλοσόφου» 1960
-«Μονή Προδρόμου Γορτυνίας» 1960
-«Υπό των Μόσχων διακόσμηση του καθολικού την μονήν Αιμυαλών. Ανέκδοτα έγγραφα Δημητσανιτών» 1972
-«Το Κρυφό Σχολειό» 1979
-«Ιστορική παράδοσις τοπωνυμιών περιοχής Δημητσάνας» 1987-88  

Βασικές μελέτες του για τον Γρηγόριον Ε΄
-Ο Πατριάρχης του Γένους, στο «Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας» (τομ. 14, σελ.164-229) 1960
-Tα χρόνια της αρχιερατείας Γρηγορίου Ε΄ στην Σμύρνην, στα «Μικρασιατικά Χρονικά» (τομ. 12, σελ. 369-402) 1965
-
Παρατηρήσεις επί μιας νέας μελέτης περί του Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, στη «Μνημοσύνη» (τομ. 6, σελ. 299-352)1976-77
-
O Πατριαρχικός Αφορισμός κατά Υψηλάντη και το πραγματικό αυτού νόημα, στη «Μνημοσύνη» (τομ. 14, σελ. 3-32) 1998-2000  

Δημοσιεύσεις άρθρων και μελετών του
Ο Τάσος Γριτσόπουλος, έχει γράψει πολλά άρθρα και μελέτες που έχουν δημοσιευτεί στο Νεότερο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «Ηλίου», στη «Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», στη Γενική Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος-Λαρούς», στη «Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια», καθώς επίσης και στα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά της χώρας, «Αθηνά», «Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας», «Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», «Παρνασσός», «Ελληνική Δημιουργία», «Μακεδονικά», «Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού», «Μικρασιατικά Χρονικά», «Θασιακά», «Μεσσηνιακά Γράμματα», «Πρωτοκλήτεια Πατρών», «Ολυμπιακά Χρονικά», «Θεολογία»,«Αρχείον του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου» και «Ηπειρωτική Εστία». Εκτός αυτών, μεγάλη είναι και η συμμετοχή του σε διάφορα Επιστημονικά Συνέδρια, στα πρακτικά των οποίων δημοσίευσε πολλές μελέτες του, καθώς επίσης και η συμμετοχή του με διάφορα τιμητικά αφιερώματα που έκανε σε επιστημονικές προσωπικότητες.

Ειδική μελέτη του για τους Ιστοριογράφους του Αγώνος
Πρωτότυπη μακρά και μοναδική μελέτη για τους ιστοριογράφους του Αγώνος, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Μνημοσύνη» (1970-1971), για τα 150 χρόνια από το 1821.

Επανέκδοση έργων Απομνημονευτών της Επαναστάσεως
Έχει επιμεληθεί την επανέκδοση των έργων του Παλαιών Πατρών Γερμανού 1975, και του Μιχαήλ Οικονόμου (εκδόσεων της Βιβλιοθήκης Δημητσάνης), καθώς επίσης και των έργων του Φωτίου Χρυσανθοπούλου ή Φωτάκου (2 τόμοι) 1974, του Αμβροσίου Φραντζή (4 τόμοι) 1976, και του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 1981, (εκδόσεων της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών). Εκτός αυτών, ο Τάσος Γριστόπουλος έχει κάνει πολλές βιβλιοκρισίες με εισαγωγικές σημειώσεις σε έργα σημαντικών συγγραφέων.  

Tιμητικές διακρίσεις
Για το σπουδαίο πνευματικό του έργο, ο Τάσος Γριτσόπουλος έχει ανακηρυχτεί Επίτιμος Δημότης Τριπόλεως και Επίτιμος Δημότης Γαστούνης, ενώ έχει δεχθεί πολλές τιμητικές διακρίσεις από διάφορα επιστημονικά σωματεία όπως: «Εταιρεία Φίλων του Λαού Αθηνών», Σύλλογος Αργείων «Ο Δαναός», Προοδευτικός Σύλλογος Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», «Διακίδειος Σχολή Λαού Πατρών», «Σύλλογος προς διάδοση των γραμμάτων Καλαμάτας», «Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών», «Επιστημονική Εταιρεία Αθηνών», «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών» και «Αρχαιολογική Εταιρεία».
    
Επίσης, για το σπουδαίο πνευματικό του έργο, ο Τάσος Γριτσόπουλος έχει δεχτεί και τις πιο κάτω κορυφαίες τιμητικές διακρίσεις: Από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, έχει τιμηθεί με το οφίκιο «Του Άρχοντος Μεγάλου Ιερομνήμονος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας», από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο, έχει τιμηθεί με τον «Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου» της Εκκλησία της Ελλάδος, και τέλος από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, έχει τιμηθεί με το παράσημο «Του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος».

Γεώργιος Παν. Θεοχάρης

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.