WELCOME

“Στα πλοία εμπειροπόλεμοι Αρκάδες αρμενίζαν,
σ' αυτά που έδωσε σ' αυτούς ο άρχων Αγαμέμνων,
καράβια καλοτάξιδα, που σχίζανε το κύμα “

‘Ομηρος Ιλ. 611-613. 

Διανομαρχιακό Πρόγραμμα «Τόποι, Μύθοι και 'Αθλοι του Ηρακλή» Print

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2006  έγινε η παρουσίαση της ιδέας του προγράμματος «Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή» στη Νεμέα, το οποίο θα υποβληθεί μέχρι τις 2 Οκτωβρίου στα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης.

Την πρωτοβουλία και το συντονισμό για την κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας έχουν αναλάβει από κοινού οι περιβαλλοντικές οργανώσεις «Απία Φύση», «Ερύμανθος» και «Οικοδράσεις».

Η πρόταση αναφέρεται στο γεωγραφικό άξονα από: ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΕΜΕΑ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ -ΦΕΝΕΟΣ - ΚΛΕΙΤΟΡΑΣ – ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΨΩΦΙΔΑ - ΛΑΜΠΕΙΑ - ΦΟΛΟΗ - ΗΛΙΔΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ, περιοχές που συνδέονται μεταξύ τους σε μια νοητή διαδρομή στην ενδοχώρα της Πελοποννήσου, όπου ο Ηρακλής σύμφωνα με τη μυθολογία πραγματοποίησε σχεδόν τους μισούς από τους άθλους του.

Στο  συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν συμφωνήσει να λάβουν μέρος οι Δήμοι Νεμέας,  Μiδέας, Στυμφαλίας, Κλειτορίας, Αροανίας, Λαμπείας, Πηνείας, Φολόης, Λασιώνας, η ΤΕΔΚ Κορινθίας και οι Νομαρχίες Κορινθίας και Αρκαδίας, καθώς και ιδιώτες επιχειρηματίες στα πλαίσια της συνεργασίας Δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Σ’ αυτό τον άξονα προτείνεται μια μεγάλη θεματική διαδρομή στα χνάρια των μύθων και των άθλων του Ηρακλή - μια διαδρομή με μεγάλη παγκόσμια αναγνωσιμότητα αυτών των μύθων, σε βαθμό τέτοιο που μπορούν ν’ αποτελέσουν μια εξαιρετική θεματική εναλλακτικού τουρισμού (οικολογικού, πολιτιστικού) και να προσελκύσουν επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα παράδειγμα  πάνω σ’ αυτή  την ιδέα είναι το πάρκο «Αστερίξ» στην Γαλλία και το πάρκο Βίκινγκς στη Δανία, ενώ υπάρχουν πολλά παραδείγματα θεματικών πάρκων, τα οποία δείχνουν  πως μπορούν να λειτουργήσουν τέτοιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και να προκύψουν μια σειρά από παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες οικοτουρισμού με επίκεντρο τα θεματικά πάρκα.

Το δίκτυο των Μ.Κ.Ο. που εμπλέκονται σ’ αυτή την πρόταση έχουν καλλιεργήσει την   επιχειρηματική ιδέα τα τρία τελευταία χρόνια προτείνοντας θεματικά πάρκα, οικοχωριά-κατασκηνώσεις και εν γένει χώρους εμπνευσμένους από το μύθο σε κάθε προαναφερόμενη περιοχή από τους άθλους και μύθους του Ηρακλή, αλλά και άλλες δράσεις εξυπηρέτησης για τον περιηγητικό τουρισμό, καθώς και την ανάδειξη προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και έχει κερδίσει σημαντικούς υποστηρικτές της πρότασης.

Το πρόγραμμα αφορά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΟΤΑ Ά και ‘Β βαθμού, συνεταιρισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Επιμελητήρια, Τεχνολογικά και Επιστημονικά Πάρκα, Επαγγελματικές Οργανώσεις, περιβαλλοντικές και λοιπές οργανώσεις, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικούς εταίρούς κ.τ.λ. Κατά την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται να έχουν συστήσει οι φορείς κάποιο εταιρικό σχήμα με νομική οντότητα, παρά μόνο να υποβάλλουν ένα σύμφωνο για τη μεταξύ τους μελλοντική συνεργασία.

Κλειδί για την διαμόρφωση τέτοιων επιχειρησιακών προγραμμάτων διαδημοτικής και διανομαρχιακής συνεργασίας και αξιοποίησης του κοινωνικού κεφαλαίου της περιοχής είναι πριν από όλα η δημιουργία μιας ουσιαστικής δηλαδή δημιουργικής κοινότητας συμφερόντων στην οποία εμπλέκονται Δήμοι, συλλογικές οργανώσεις, και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η σύνθεση του κοινωνικού κεφαλαίου μιας περιοχής θεωρείται σήμερα ο βασικότερος πλουτοπαραγωγικός πόρος  στον εναλλακτικό τουρισμό καθώς απαιτεί πλέον ανάπτυξη  των φυσικών–πολιτιστικών πλεονεκτημάτων, υψηλό επίπεδο συνεργασίας και ποιότητας υπηρεσιών που έχει να κάνει  με την οργάνωση και δικτύωση της επιχειρηματικότητας σε ευρεία κλίμακα. Το πρόγραμμα μπορεί να προσελκύσει δεκάδες μικρές επιχειρήσεις προς αυτή την προοπτική.

Κρίσιμο στοιχείο στην πληρότητα του προγράμματος θεωρείται η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να δημιουργηθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα αξιοποιήσουν τις βασικές υποδομές του προγράμματος για την δημιουργία του συνολικού προϊόντος εναλλακτικού τουρισμού.

Σ’ αυτό το πλαίσιο των απαιτήσεων του προγράμματος  έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες, ξενώνες και επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η «Απία Φύση» οι «Οικοδράσεις», η Μ.Κ.Ο. «Ερύμανθος» είναι τρεις Μ.Κ.Ο. οργανώσεις που σε συνεργασία με Δήμους και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν προετοιμάσει σε μεγάλο βαθμό την σύνθεση των παραγόντων και της ιδέας για την υποβολή σχετικού προγράμματος και είναι σε θέση να υποβάλλουν το πρόγραμμα στα πλαίσια της προθεσμίας, αφού έχει εξασφαλιστεί το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των προαναφερόμενων Δήμων και επιχειρήσεων.

Το επενδυτικό σχέδιο επικεντρώνεται στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στον θεματικό οικοτουρισμό και στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, της αρχιτεκτονικής και αγροτικής κληρονομιάς και του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των μύθων ως  στοιχείων προσέλκυσης της επισκεψιμότητας τουριστών. Στοχεύει επίσης στην ευρύτερη προβολή σημείων τουριστικής έλξης, όπως  δάση,  φαράγγια και τα ορειβατικά μονοπάτια, καθώς και στην προβολή των παραδοσιακών τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, προβάλλοντας επίσης την μεσογειακή δίαιτα και διατροφή.

Ο σχεδιασμός θα λάβει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής παρέμβασης αξιοποιώντας παράλληλα με την πρωτογενή έρευνα και τις επιμέρους μελέτες που έχουν γίνει και είναι διαθέσιμες. Για τον σχεδιασμό δράσεων θα ληφθεί επίσης υπόψη η βούληση των Δήμων της περιοχής ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αναφέρονται στον οικοτουρισμό-αγροτουρισμό και επικεντρώνονται στην φυσική ζωή στην ύπαιθρο, τα οικολογικά ενδιαφέροντα, την προσπάθεια για γνωριμία με τον τοπικό πολιτισμό τα έθιμα και τα ειδικά χόμπι που οδηγούν σε ενεργητικές διακοπές.

Άξονες που θα κινηθεί το έργο :
Με βάση αυτή την γενική προσέγγιση  το έργο θα υλοποιηθεί με τις παρακάτω δράσεις που περιλαμβάνουν την αντίστοιχη στοχοθεσία:
-Στη δημιουργία θεματικών πάρκων και οικισμών με επίκεντρο το Μυκηναϊκό χωριό του Ηρακλή.
-Στη χάραξη και οργάνωση θεματικών περιηγητικών διαδρομών εμπνευσμένων από το μύθο.
-Την οργάνωση φεστιβαλικών εκδηλώσεων, τοπικών και περιφερειακών εκθέσεων, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και   οικοτουρισμού και ειδικότερα την οργάνωση ετήσιας Έκθεσης οικοδράσεων-οικοδιαδρομών, Περιβαλλοντικής Δράσης, Βιολογικών Προϊόντων και Μεσογειακής διατροφής στην περιοχή.
-Την προβολή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των πρότυπων οικοτουριστικών διαδρομών  της περιοχής Πελοποννήσου.
-Την οργάνωση  τουριστικού γραφείου  για την προώθηση πακέτων οικοδιαδρομών προς συγκεκριμένους προορισμούς και δραστηριότητες, την οργάνωση εκδρομών και κρατήσεις και την εν γένει πληροφόρηση των επισκεπτών.
-Την οργάνωση τοπικών συνεδρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα ανάπτυξης του εναλλακτικού και αγροτικού τουρισμού.

Δίκτυο Οικοανάπτυξης Πελοποννήσου
«ΑΠΙΑ ΦΥΣΗ» - «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» - «ΟΙΚΟΔΡΑΣΕΙΣ»
20/09/2006

 
© 2023 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.