WELCOME
Αρκαδικό τοπίο μου υγρό…
Γόνιμο χώμα που στερήθηκε το σπόρο
Μήτρα ανθρώπων και θεών που αιμορραγεί
Λεύτερο αίμα που πληρώνει ακόμα φόρο
Ελένη Παπαδοπούλου
Από την Αρκαδία του παρελθόντος ... Print

Οι «ειδήσεις» αθηναϊκών εφημερίδων του 19ου αιώνος και της ελληνόφωνης εφημερίδος της Νέας Υόρκης «Ατλαντίς», που εξέδιδε ο Σόλων Βλαστός από το 1894, αφορούν την Αρκαδία.

Ξεχωρίζει μια «είδηση» της 24.4.1885, η οποία αφηγείται μια ακραία εκδήλωση σχολικής βίας – bulling.

Εμφανίζεται επίσης ένας Γορτύνιος έμπορος στο Μάντσεστερ της Αγγλίας και οι δήμαρχοι της Γορτυνίας συντονίζουν την δράση τους για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή τους.

Η «Ατλαντίδα» της Νέας Υόρκης αναφέρεται σε Αρκάδες μετανάστες στις Η.Π.Α., που τους αναζητούν φίλοι και συγγενείς τους, μέσω σχετικής στήλης στην εφημερίδα.

Τέλος η «Ακρόπολις» του Β. Γαβριηλίδη αναφέρεται στους Τριπολιτσιώτες του … Χαρμπίν της Μαντζουρίας. Στην ίδια πόλη το 1910 γεννήθηκε και ο Κεφαλλονίτης Νίκος Καββαδίας, ο ποιητής των θαλασσών.

Νέα Εφημερίς, 10.5.1882 – Ανεχώρησεν εις Μάντσεστερ ο εκ Γόρτυνος έμπορος Ανδρέας Χαροκόπος.

Αιών, 14.10.1883 – Γράφουσιν ημίν εκ Γορτυνίας, ότι οι κ.κ. Δήμαρχοι του Δήμου Λαγκαδίων Σταθακόπουλος, ιατρός, του Δήμου Ελευσίνος Σεραφείμ, ιατρός, του Δήμου Δημητσάνης Αντωνόπουλος και του Δήμου Τροπαίων Χαινιάδης, της επαρχίας Γόρτυνος, άμα τη εγκαταστάσει αυτών εν τοις δημαρχιακοίς αξιώμασιν, επελήφθησαν αμέσως δραστηρίως της καταδιώξεως των εγκλημάτων της ζωοκλοπής και των αγροζημιών.

Αιών, 24.4.1885 – Τηλεγραφικώς ηγγέλθη εκ Δημητσάνης ότι εις απόστασιν μιάς ώρας και ημισείας από της πόλεως ευρέθη πεφονευμένος ο μαθητής της α’ τάξεως του γυμνασίου Παπασπυρίδης. Κατά τον γυμνασιάρχην ο αποτρόπαιος ούτος φόνος ετελέσθη υπό των συμμαθητών του θύματος Δεληβοριά εκ Λαγκαδίων και Αναστασόπουλου εκ Στεμνίτσης ούπω συλληφθέντων.

Ατλαντίς, 20.7.1909 – Παρακαλείται ο γνωρίζων τας διευθύνσεις των Κωνσταντίνου Νικολοπούλου εκ Κατσουλιάς και Ιωάννου Γ. Καραπανάγου εκ Βιζιτσίου του Δήμου Τροπαίων της Γορτυνίας να τας αποστείλη εις τον Πέτρον Πετρόπουλον, … Iowa.

Ατλαντίς, 24.7.1909 – Παρακαλείται ο γνωρίζων την διεύθυνσιν των Κωνστ. και Παναγ. Φλέσουρα εκ χωρίου Πηγαδούλια[i] της Γορτυνίας, να την αποστείλη εις τον Ιω. Κρητικόν, … Wataga ILL.

Άτλαντίς, 29.7.1909 – Παρακαλείται ο γνωρίζων τας διευθύνσεις των εκ Κολλινών της Μαντινείας Παν. Κοτέλου, Γεωργ. Πούλου, Δημ. Ν. Κουλούρη, Ευστρ. Π. Κουλούρη και Ηλία Στρατηγού, να τας αποστείλη εις τον Δημ. Αθανασόπουλον, … Mass.

Ατλαντίς, 22.9.1909 – Παρακαλείται ο γνωρίζων την διεύθυνσιν του Δημ. Παπαλεξίου και Σωτ. Μαυράκου καταγομένων εκ Τοσόρας[ii] της Γορτυνίας να την αποστείλη εις τον Γεώργιον Σωτηρακόπουλον, …New York.

Ατλαντίς, 26.7.1909 – Θερμώς παρακαλείται ο γνωρίζων την διεύθυνσιν του Γεωργίου Ζαρακοβίτη εκ Τριπόλεως να την αποστείλη εις τον ανεψιόν του Κωνσταντίνον Ζαρακοβίτην, … N.Y.

Ακρόπολις, 6.1.1907 – Οι Έλληνες του Χαρμπίν; Χαρμπίν 10 Δεκεμβρίου 1906 – Οι εν Άπω Ανατολή Τριπολίται συνελθόντες εις συνεδρίασιν συνέστησαν «Πατριωτικόν Σύνδεσμον» αμέσως δε ήρχισαν τας εισφοράς και συνέλεξαν 8.022 ρούβλια. Το ποσό τούτο ως και τα εισπραχθησόμενα εν τω μέλλοντι, θα διατεθούν δια διαφόρους ανάγκας της Τριπόλεως και ιδίως δια τον φωτισμόν και τα σχολεία της.

 

 

 

 

 


Για την αντιγραφή
Αντώνης Ν. Βενέτης
Μοναστηράκι Δωρίδος – 6972 080609

===========================

Σημειώσεις Arcadians.gr


[i] Πηγαδούλια, οικισμός στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κοντοβάζαινας του Δήμου Γορτυνίας. Απαντάται επίσης σαν οικισμός στον Δήμο Τριφυλλίας του Νομού Μεσσηνίας.
[ii] Τοσόρα, άγνωστο όνομα στον Γορτυνιακό χώρο. Εικάζουμε ότι πρόκειται περί παραφθοράς του χωρίου Τουθόα (πρώην Τσίπολη) του Δήμου Γορτυνίας. Δεν γνωρίζουμε αν στους εκλογικούς καταλόγους της Τουθόας απαντώνται τα ονόματα Παπαλέξης και Μαυράκος. Μία άλλη εκδοχή είναι, ο επιστολογράφος να αναφέρεται στο χωριό Θεισόα (πρώην Λάβδα) του Ν. Ηλείας πλησίον της Ανδρίτσαινας, όπου στην περιοχή της ευρέως συναντούμε τον Παπαλέξη.

 
© 2023 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.