WELCOME
Το τείχος της Τρίπολης υψώθηκε το 1786. Το πάχος του ήταν 2 μέτρα, το ύψος του 5,5 και η περιφέρεια του 3,5 χιλ. Είχε 7 πύλες, της Καρύταινας-Λιονταρίου-Μεγαλόπολης-Αγίου Νικολάου-Σεραγιού-Αγίου Αθανασίου-Καλαβρύτων.
Λαγκαδινά και Γορτυνιακά ... Print

Το περιστατικό της «είδησης» της 29.4.1837 είναι, πράγματι περίεργο και χρήζει νομίζω κάποιας ιατρικής εξήγησης. Ελπίζω κάποιος Λαγκαδινός γιατρός να μας το ερμηνεύση.

Οι άλλες «ειδήσεις» αναφέρονται στην μάστιγα της εποχής, την ληστεία.

Λίγα χρόνια μετά ο Γάλλος συγγραφέας Εδμόνδος Αμπού, αφού επεσκέφθη την Ελλάδα, έγραψε το περιλάλητο για την εποχή του βιβλίοι «ο Βασιλεύς των Ορέων», το οποίο εθεωρήθη ανθελληνικό αλλά μάλλον απηχούσε πραγματικές καταστάσεις της εποχής (ληστοφαυλοκρατίας).

Ο αναφέρομενος Γόρδων ή Θωμάς Γκόρντον (1788-1841), είναι Άγγλος στρατηγός από την Σκωτία, από τους πρώτους φιλέλληνες που πήραν ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση.

Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξει τις «ειδήσεις» του παρελθόντος, αναφερόμενες στην περιοχή Λαγκαδίων και στην Γορτυνία.

Η Φήμη[i], 29.4.1937 – Σας παρακαλώ να καταχωρήσετε εις το προσεχές σας φύλλο το ακόλουθον περίεργον: Εις την επαρχίαν Γορτυνίας τρείς ποιμένες επήγαν και έκλεψαν εν πρόβατον, το οποίον ήτο υπέρ το μέτρον παχύ και επήγαν εις μίαν θέσιν ονομαζομένην Κοκκινόβρυσην μέσα εις τα έλατα και το έψησαν, αφού δε το έβγαζαν από την φωτιά, οι μεν δύο έφαγαν από τα διάφορα μέρη του προβάτου, ο δε τρίτος έφαγεν όλα τα ξύγκια και αφού ήπιεν από το νερό της Κοκκινόβρυσης επάγωσε μέσα του το ξύγκιον, ώστε έμεινεν ξυρός. Οι δύω αφού είδαν το τοιούτον παράδοξον θέαμα άναψαν δύω μεγάλαις φωτιές και έβαλαν τον παγωμένον εις το μέσον αυτών, και μετ’ ολίγην ώραν άρχισεν ο άνθρωπος και ύδρωνε, και αμέσως τον έτριψαν με μερικά χόρτα και ούτω έγινεν υγιής από τον προ ολίγον νομιζόμενον θάνατον.

Ο φίλος σου
Χ. Πετρόπουλος

Η Φήμη, 6.8.1838 – Ο Στρατηγός Γόρδων συνέλαβεν εις Γορτυνίαν 40 υπόπτους επί ληστεία και μεταξύ αυτών ένα πληγωμένον εις τον πόδα.

Η Φήμη, 16.11.1838 – Οι στρατιώται Ι. Βαπόρης και Κ. Πατριναίος, του νυν εις Πελοπόννησον τρίτου τάγματος οροφυλακής μεταβαίνοντες εις το χωρίον Νήσια[ii] δια τα Λαγκάδια με τέσσαρας εθνοφύλακες επέπεσον εις ληστρικήν ενέδραν.

Ο Φίλος του Λαού, 4.9.1839 – Γορτυνιακά. Πληροφορούμεθα ότι συνένοχος και συνεργός της κατά τον Οκτώβριον π.ε. πραχθείσης εις θέσιν Λαγκάδα ληστείας εν ή ηρπάχθησαν είκοσι τρείς χιλιάδες δραχμών του Δημοσίου, φονευθέντος και του γραμματέως της Διοικήσεως Γορτυνίας Θ. Καμπάνη, ανεκαλύφθησαν ο Αντώνιος Κολοκοτρώνης, ο Γερμανός Κων. Αναστόπουλος φαλαγγίτης από Νεμνίτζα[iii], ο Παπά Αντώνιος από Αρκουδόρεμα και οι υιοί του Μάρκου Κολοκοτρώνη από Λυμποβίτση (…).

Ο Φίλος του Λαού, 29.7.1840 – Ο ληστής Μικροπανδρεμένος ενεφανίσθη την 18 τ.μ κατά τον Δήμον Λυκουρίας[iv] της Διοικήσεως Γόρτυνος μεθ’ ενός συντρόφου του, χωρίς να κακοποιήση τινά, ή κατ’ αυτού καταδίωξις εξακολουθεί δραστηρίως.

Ελλάς, 15.12.1911 – Ο κ. Ν.Π. Βεργόγιαννης και η Δ/νίς Κυρατσώ Δ. Τσαγγάρη ηρραβωνίσθησαν εν Ζέρζοβα[v] της Γορτυνίας.

 

 

 

 


Αντώνης Ν. Βενέτης
Μοναστηράκι Δωρίδος – 6972 080609

===========================

 

Υποσημειώσεις Arcadians.gr


[i] Η Φήμη, ο Φίλος του Λαού, η Ελλάς, είναι εφημερίδες της εποχής.
[ii] Απαντάται σαν Τοπωνύμιο στην περιοχή Λάδωνος, όπως επίσης και εις την περιοχή πλησίον της τοποθεσίας «Ταβέρνα» του χωριού Παλαιόκαστρο.
[iii] Το χωριό Μεθύδριο πλησίον της Βυτίνας.
[iv] Πελοποννησιακά, τόμος Λ2, 2011. Βασίλη Κ. Αναστασόπουλου, Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας, «Τοπωνύμια - Δημογραφικά Στοιχεία από Οθωμανικά Κατάστιχα 1461 – 1574». Δήμος Λυκουρίας, πρώτη εμφάνιση 1836 με τα χωριά Παλούμπα, Σέρβου, Λυκούρεσι, Ψάρι, Σαρακίνι, Μπουγιάτι, Καραχασάνι, Ζουλάτικα, Μπούζα, Τουρκοραύτι, Παπαδά.
[v] Το χωριό Παναγιά.

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.