WELCOME
Το Λεωνίδιο μνημονεύεται πρώτη φορά σ' ενα Χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου με χρονολογία 1293. Σε αυτό αναφέρεται ο ναός του Αγίου Λεωνίδου στη Πλάκα.
Αρχεία & Πνευματικά Δικαιώματα - Πρακτικά Ημερίδας Print

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας στην ημερίδα μας για τα πνευματικά δικαιώματα. Ξεκινώντας τις εργασίες της, θα θέλαμε να πούμε λίγα λόγια για το σκεπτικό που μας οδήγησε στη διοργάνωσή της.

Στα 24 χρόνια της διαδρομής της, η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, εκτός από το εξαιρετικά σημαντικό εκδοτικό έργο που έχει επιδείξει, στόχευε και στοχεύει στην προβολή και ανάδειξη μεγάλων αρχειακών ζητημάτων, όπως αυτό της πρόσβασης, των κτηρίων των Αρχείων, των αρχείων της νεολαίας, των αρχείων των πολιτικών κομμάτων και προσωπικοτήτων ή της ψηφιοποίησης των αρχείων τα οποία, ας σημειωθεί, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν ακόμη επιλυθεί από τους αρμόδιους φορείς. Και είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ότι για σημαντικά θέματα, όπως για παράδειγμα η πρόσβαση στα αρχεία, η ΕΑΕ άνοιξε πρώτη τη συζήτηση και επηρέασε αποτελεσματικά τις εξελίξεις.

Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι στο χώρο των Αρχείων -σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει στις Βιβλιοθήκες- το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων δεν έχει μελετηθεί αρκετά, μας οδήγησε στη διοργάνωση της σημερινής ημερίδας.

Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλο και συχνότερα οι διαχειριστές αλλά και οι χρήστες των αρχείων -χάρη ή εξαιτίας της αυξημένης προσβασιμότητας στο αρχειακό υλικό.

Στόχος μας ήταν -και θεωρούμε ότι επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό- η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου και αντιπροσωπευτικότερου δείγματος εκπροσώπων από φορείς φύλαξης και διαχείρισης αρχείων (δημόσιους και ιδιωτικούς) αλλά και χρηστών οι οποίοι θα καταθέσουν τις εμπειρίες, τα ιδιαίτερα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση και χρήση αρχείων ποικίλου υποστρώματος, προέλευσης και περιεχομένου, τους προβληματισμούς αλλά και τις θέσεις τους πάνω στο θέμα.

Η ημερίδα δομείται σε δύο συνεδρίες. Το σκεπτικό μας ήταν, στην πρώτη συνεδρία, να τεθεί το γενικό περίγραμμα του ζητήματος, να παρουσιαστεί το νομικό πλαίσιο που συνδέεται με τη διαχείριση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και να κατατεθούν από τους εκπροσώπους φορέων οι οποίοι διαχειρίζονται κυρίως αρχεία σε χαρτώο υπόστρωμα (όπως τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) οι ιδιαίτερες εμπειρίες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και καλούνται, πολύ συχνά, να τα διαχειριστούν.

Στη δεύτερη συνεδρία, δόθηκε έμφαση στις συνέπειες της τεχνολογικής ανάπτυξης και της ευρύτερης διάδοσης της πληροφορίας που συνεπάγεται το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον το οποίο μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις και προβλήματα. Η δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων, η συνεισφορά ψηφιακού περιεχομένου σε ευρωπαϊκές πύλες με τελικό αποδέκτη την Europeana, η σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων και η περαιτέρω χρήση της πληροφορίας εγείρουν θέματα πνευματικών δικαιωμάτων αναδεικνύοντας νέες πλευρές στο θέμα της προστασίας τους, ιδιαίτερα στο χώρο των μουσικών και οπτικοακουστικών αρχείων. Οι σχετικές απόψεις αλλά και το αναδυόμενο νέο νομικό περιβάλλον παρουσιάζονται από εκπροσώπους φορέων όπως η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», το Αρχείο-Μουσείο της ΕΡΤ και το νεωτεριστικό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για τη μόδα στα πλαίσια της Europeana.

Τέλος, θεωρήσαμε απαραίτητο στις εργασίες της ημερίδας να ακουστούν οι θέσεις των χρηστών οι οποίοι, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο της έρευνας, παρουσιάζουν από την δική τους σκοπιά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και ενίοτε παρεμποδίζουν την έρευνά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας

==========================

Για να διαβάσετε τα Πρακτικά της Ημερίδας, «κλικ» πάνω στο αρχείο PDF εδώ.

 

 


Arcadians
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

 
© 2024 Arcadians
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.